ដាក់ប្រកាស ដោយ ៖ 7t4u | ខែ​មេសា 29, 2006

Python is my daily food.

Why does I mentions “Python is my daily food”?
 Python is a kind of powerful language programming. I, personally, love it very much because it is easier than others I’ve ever learned such as C, C++… It’s a cross platform software which normally built in Linux System while on Windows you need to install python2.4. With another software – py2exe- you can compile to executable file (*.exe) for Windows.
Well, I just started using Python since 15 March, 2005 in the learning process with three teammates, Keo Sophon, San Titvirak, Seth Chanratha and  a professional German teacher, Jens Herden. We started with porting code from formal ex-program limon2unicode.exe and abc2unicode.exe that can be run only on Windows. Then we started with a new logical structure of conversion and end up with legacy2unicode which works on both plateform ( Linux and Windows) which  can be found on KhmerOs sourceforge. Visit http://www.khmeros.info for more infomation.
  After playing around with python code, I found it is even more easy and powerful. It has a very nice documentation and also a tutor mailing list.

Does anyone want to taste my delicious python? Come on, then 🙂

Advertisements

Responses

 1. At first, I thought you mentioned about a kind of snake, called Python. And more surprisingly, you’re a girl 😉

 2. for me now, i don’t even know which direction python goes at all..is it a kinda of OOP?

 3. Hello Vuthcam,

  please take a look at http://www.khmeros.info/drupal/?q=en/node/666 and try to download source code to see how python works.

  Any questions related to this code, please raise. I will try to answer you.

 4. if Python is your daily food, what is your daily dessert? Perl?

 5. Just another Python’s success story. I’m still kinda deciding between Ruby and Python as my free-time scripting language. I have Python installed on my Mac and my fone but haven’t started doing it really.

 6. Just have time to visit my own blog lolz…….
  many comments, though.
  Hi Singachea! Actually I don’t have daily dessert, because I am afraid of gaining weight…hehe..just kidding 🙂
  To tell the truth, I haven’t looked at Perl since ever…Maybe I should try on Perl once day, then who knows it probably become my dessert 🙂
  Now I want to turn back to pk. Hello pk!
  I am really happy to see more people get interested in python.
  The more people used, the more knowledge we can share 🙂

  You know, since I changed my editor from kate to eric, I have already seen the word Ruby, but I’ve never tried it (just because I am addicted to python language programming lolz…)

  Anyway, just want to share more about eric, please visit my personal blog in khmeros website.

  I wish you had time to test it on your Mac.

 7. ford dealership in houston


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

ចំណាត់ក្រុម

%d bloggers like this: